องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่มาเข้ารับการตรวจ หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ณ สถานีอนามัยคลองหินปูน


เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่มาเข้ารับการตรวจ หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานีอนามัยคลองหินปูน