องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]5
2 ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) [ 30 พ.ย. 2564 ]37
3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]37
4 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดแผ่นประกาศและติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]77
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง กำหนดจำนวนของแผ่นประกาศและจำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]62
6 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน [ 6 ต.ค. 2564 ]70
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน [ 6 ต.ค. 2564 ]76
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 23 ก.ย. 2564 ]74
9 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ย. 2564 ]79
10 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบป 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]78
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 [ 28 พ.ค. 2564 ]83
12 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 19 พ.ค. 2564 ]82
13 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]77
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]76
15 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่3 [ 25 ก.พ. 2564 ]88
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 [ 19 ก.พ. 2564 ]93
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 28 ม.ค. 2564 ]83
18 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา [ 28 ม.ค. 2564 ]94
19 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [ 26 ม.ค. 2564 ]91
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 14 ม.ค. 2564 ]94
 
หน้า 1|2|3|4|5