องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน นายสายชล  กลัดบุบผา            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน และนางสิริกัญญา  แสงศรีจันทร์รัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมติดแผ่นป้ายรณรงค์แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานในอาคารสำนักงาน กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน